Tổng đài viên

Thực hiện các cuộc gọi thông tin đến khách hàng về hợp đồng....
Xem chi tiết

Hệ thống chiến lược

Phân tích dữ liệu và lập các báo cáo theo dõi các chỉ số. Đ...
Xem chi tiết

Truy tìm thông tin

Tìm kiếm, cập nhật thông tin liên lạc mới cho các nhóm khách...
Xem chi tiết

Quản lý chất lượng và nghiệp vụ

Giám sát chất lượng trong suốt quá trình làm việc của nhân v...
Xem chi tiết