Thu hồi nợ qua điện thoại

  • Thực hiện các cuộc gọi đến khách hàng để nhắc nhở/ thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ đến hạn/ quá hạn.
  • Cập nhật thông tin và lý do trễ hạn trên hệ thống đồng thời lưu ý khách hàng về các rủi ro, các khoản phí trễ hạn phát sinh nếu khách hàng chậm thanh toán.
  • Hướng dẫn các kênh thanh toán hữu ích và tiện lợi. 
DỊCH VỤ