Thu hồi nợ tại hiện trường

  • Tiếp cận khách hàng tại nơi cư trú hoặc địa chỉ đăng ký để trao đổi và yêu cầu khách hàng thực hiện nghĩa vụ đã cam kết.
  • Phát hiện, điều tra và cập nhật kịp thời những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo đến cấp quản lí, đảm bảo tất cả các khoản nợ đều được thu hồi đúng hạn.
DỊCH VỤ