Tổng đài viên

Thực hiện các cuộc gọi thông tin đến khách hàng về hợp đồng....
Xem chi tiết

System and strategy

Analyze data and prepare reports to follow figures. Coordin...
Xem chi tiết

Information retrieval

Search, update new contact information for hard approaching...
Xem chi tiết

Quality and operation management

Supervise the quality during the working process of the call...
Xem chi tiết