TÔNG ĐÀI VIÊN NHẮC PHÍ

Thực hiện các cuộc gọi đến khách hàng để nhắc nhở/ thuyết ph...
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN NHẮC NỢ TRỰC TIẾP (TOÀN QUỐC)

Gặp gỡ khách hàng trực tiếp tại nhà hoặc văn phòng để thỏa l...
Xem chi tiết